Трето издание на ПФД2023

24 јануари 2023

Третото издание на Преспа форумот за дијалог ќе се одржи на 15 и 16 јуни 2023г, на локација на Охридско Езеро.