Амбасадорот Ефремов ги предаде копиите од акредитивните писма на ЗМНР на Република Ерменија, Паруир Ховханисјан.

27 октомври 2022

На 26.10.2022г. амбасадорот Крум Ефремов ги предаде копиите на акредитивните писма на ЗМНР на Република Ерменија, Паруир Ховханисјан.