Предадени копии на креденцијални писма за нерезидентно покривање на Грузија

26 октомври 2022

На 24.10.2022г. амбасадорот Крум Ефремов ги предаде копиите на креденцијалните писма за нерезидентно покривање на Грузија, на ЗМНР Александер Кхвтисиашвили во МНР на Грузија.